Nagroda
To maksymalnie 3 miesięczne karnety elektroniczne, dzięki którym możesz za darmo korzystać 2 razy
w tygodniu z obiektów sportowych współpracujących z OK System!.
Karnet elektroniczny to:
  • bezpłatny dostęp do ok. 3500 obiektów sportowych w całej Polsce 2 razy w tygodniu
  • możliwość trenowania aż 25 różnych dyscyplin sportu
  • łatwość korzystania – nie musisz mieć karty członkowskiej, a wejście do obiektu następuje za pomocą Twojego telefonu komórkowego
Sprawdź, gdzie w swojej okolicy możesz skorzystać z Karnetu elektronicznego.
Wystarczy kliknąć na wybraną grupę obiektów, aby powiększyć mapę.
Pełna lista obiektów znajduje się tutaj


Z OK System możesz również korzystać z obiektów, które pobierają opłaty. Ich lista znajduje się tutaj
Co zrobić, aby wygrać nagrodę?
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
 

I złóż wniosek o Konto Maksymalne
lub Optymalne w wybranym oddziale banku do 31.10.2018 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
ZAAKCEPTUJ ZGODY WYMAGANE REGULAMINEM


W momencie składania wniosku
o Konto Osobiste
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
 

W każdym z kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych
od Rejestracji, wykonaj min. 1 przelew Aplikacją
GOmobile i 5 transakcji bezgotówkowych
kartą debetowąKIEDY OTRZYMASZ NAGRODY?

Osobom, które zarejestrują się w promocji we wrześniu i spełnią wszystkie warunki niezbędne do przyznania nagrody w październiku, informację o przyznaniu pierwszego karnetu elektronicznego wyślemy do 18 listopada 2018 r.
Załóż swój Panel użytkownika OK System do 28 listopada i zacznij treningi już od 01 grudnia 2018 r.

Uczestnicy, którzy zarejestrują sie w promocji w październiku, muszą spełnić wszystkie warunki niezbędne do przyznania pierwszej nagrody w listopadzie 2018 r., a karnetem będą się cieszyć od 01 stycznia 2019 r.

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 26 lat na dzień 31 października 2018 roku, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie
15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Promocja „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” trwa do osiągnięcia 4000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 30 października 2018 r. Sprawdź Regulamin Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas"
O koncie
Wybierz swoje konto!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji      Nota prawna
Konto Maksymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za wypłaty z bankomatów
na całym świecie1

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji      Nota prawna

Wniosek o Konto w Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” możesz złożyć także w oddziale Banku - promocją są objęte: Konto Optymalne i Konto Maksymalne. W takim przypadku przystąpienie do promocji odbywa się na stronie www.aktywnizbgzbnpparibas.pl

1Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BGŻ BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. 0 zł za wypłaty z bankomatów nie dotyczy wypłat BLIK z bankomatów w Polsce innych niż bankomaty zlokalizowane na terenie oddziału Banku BGŻ BNP Paribas oraz wypłat BLIK z bankomatów Planet Cash w Polsce, wykonanych pod dniu 31 stycznia 2019 roku (opłata za taką wypłatę wnosi 5 zł).

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię nagrody w promocji?

Nie, aby wziąć udział w promocji trzeba zarejestrować się na stronie www.online.aktywnizbgzbnp.pl lub www.aktywnizbgzbnp.pl, otworzyć Konto Osobiste koniecznie wyrażając przy tym zgody marketingowe wskazane w Regulaminie promocji oraz spełnić wszystkie wymagane regulaminem warunki promocji.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”: kontakt@aktywnizbgzbnpp.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01- 211 Warszawa

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 300 zł (3 karnety elektroniczne, o wartości 100 zł każdy). W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@aktywnizbgzbnpp.pl. Informacje o promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.aktywnizbgzbnpp.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie Nagród max. 3 Karnetów elektronicznych, umożliwiających korzystanie przez okres maksymalnie 3 kolejne miesiące kalendarzowe ze współpracujących z OK System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie obiektów sportowych z częstotliwością 2 razy w tygodniu, o łącznej wartości 300 zł w ramach Promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.aktywnizbgzbnpp.pl, w tym złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 14.09.2018 r. do osiągnięcia liczby 4 000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2018 r.,
(ii)złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w terminie od dnia 14.09.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. złożenia wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne lub Konto Maksymalne („Konto Osobiste”) oraz dostępem do bankowości elektronicznej w sposób określony w Regulaminie promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” („Regulamin”), w tym wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i e-korespondencję na etapie składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej, a następnie zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętej tym wnioskiem,
(iii) wykonania określonych w Regulaminie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego oraz minimum jednego przelewu środków z tego Konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile w każdym z trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał rejestracji w Promocji,
(iv) posiadania Konta Osobistego z kartą do tego konta i dostępem do bankowości elektronicznej oraz utrzymania ww. zgód do czasu wydania nagrody.
Promocja „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” obowiązuje od dnia 14.09.2018 r. do osiągnięcia liczby 4 000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat, ale nie skończyły 26 lat na dzień 31 października 2018 roku i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Skorzystanie z nagrody wymaga zalogowania się przez Uczestnika na stronie www.pakietyoksystem/aktywnizbgzbnpp z wykorzystaniem kodu przesłanego przez Organizatora na numer telefonu Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne oraz Konto Maksymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Informacja o zasadach przetwarzania danych Uczestnika Promocji oraz zasadach składania reklamacji zawarta jest w regulaminie promocji „Aktywni z Bankiem BGŻ BNP Paribas”.